ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1011

ปวช.1อาหารและโภชนาการ112

ปวช.1การตลาดการตลาด122638

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32023

ปวช.1การบัญชีการบัญชี11117128

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม106171

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 02727

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์112

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8077157

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่112536

ปวช.1บิดาการโรงแรม011

ปวช.1พี่การท่องเที่ยว101

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์101

ปวช.1มารดาการท่องเที่ยว202

ปวช.1มารดาการเลขานุการ 011

ปวช.1มารดาอาหารและโภชนาการ101

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ143650

ปวช.2การตลาดการตลาด83139

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11112

ปวช.2การบัญชีการบัญชี11110121

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม53742

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ02323

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5662118

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ91423

ปวช.2บิดาการบัญชี011

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ112940

ปวช.315000พี่สาว011

ปวช.3การตลาดการตลาด02727

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11819

ปวช.3การบัญชีการบัญชี9126135

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม55257

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ03232

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5993152

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ41822

ปวช.3พี่อาหารและโภชนาการ011

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์189

ปวช.3มารดาธุรกิจค้าปลีก011

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53338

ปวส.18000บิดา011

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน17475

ปวส.1การตลาดการตลาด72330

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 257

ปวส.1การบัญชีการบัญชี696102

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51621

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ484391

ปวส.1มารดาการจัดการสำนักงาน022

ปวส.1มารดาการท่องเที่ยว011

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ61521

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน05353

ปวส.2การตลาดการตลาด71219

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 5712

ปวส.2การบัญชีการบัญชี1289101

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม111829

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4956105

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ9716


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1148394542

ปวช.2101318419

ปวช.384410494

ปวส.175276351

ปวส.293242335

รวม50116402141