ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด112233

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31619

ปวช.1การบัญชีการบัญชี10111121

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม75057

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 02323

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์011

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6968137

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่112435

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์101

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ113142

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11112

ปวช.2การบัญชีการบัญชี12119131

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม43539

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5161112

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ71623

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์156

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ102636

ปวช.3การตลาดการตลาด85361

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11718

ปวช.3การบัญชีการบัญชี8110118

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม34649

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ04949

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5885143

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ31518

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53136

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน16869

ปวส.1การตลาดการตลาด82331

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 268

ปวส.1การบัญชีการบัญชี893101

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51621

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ413879

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51419

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน05151

ปวส.2การตลาดการตลาด61218

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 369

ปวส.2การบัญชีการบัญชี98796

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม91726

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ444892

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ8816


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1123346469

ปวช.286273359

ปวช.386406492

ปวส.170258328

ปวส.279229308

รวม44415121956