ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด63541

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว22123

ปวช.1การบัญชี011

ปวช.1การบัญชีการบัญชี9130139

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม96069

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ04040

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ72106178

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ132740

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์1910

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ63642

ปวช.2การตลาดการตลาด63238

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11011

ปวช.2การบัญชีการบัญชี6123129

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม153449

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ05757

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5056106

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ2810

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์055

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ72835

ปวช.3การตลาดการตลาด92736

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31619

ปวช.3การบัญชีการบัญชี16128144

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม155166

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ24850

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6474138

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ178

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ202

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์033

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ152944

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน04141

ปวส.1การตลาดการตลาด51722

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว3811

ปวส.1การบัญชีการบัญชี67581

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม72936

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4978127

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ32124

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน13738

ปวส.2การตลาดการตลาด33841

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว5914

ปวส.2การบัญชีการบัญชี11106117

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62531

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาโปรแกรม101

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4061101

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ437


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1118465583

ปวช.287353440

ปวช.3127383510

ปวส.173269342

ปวส.271279350

รวม47617492225